MUN Libraries Catalogue Article Indexes Internet Hours Toolbox
QEII Library [Cataloguer's Toolbox; since 1995]
Local tools | MARC documentation | LCTools | National Libraries | Bibliographic utilities | Conferences & meetings | Newsgroups & EJournals | Other remote tools | OPAC Connections

Glossary of bibliographic information by language : Danish

  en, et             1
  to               2
  tre               3
  fire              4
  fem               5
  seks              6
  syv               7
  otte              8
  ni               9
  ti               10
  elleve             11
  tolv              12
  tretten             13
  fjorten             14
  femten             15
  seksten             16
  sytten             17
  atten              18
  nitten             19
  tyve              20
  tredive             30
  fyrre(tyve)           40
  halvtreds(indstyve)       50
  tres(indstyve)         60
  halvfjerds(indstyve)      70
  firs(indstyve)         80
  halvfems(indstyve)       90
  hundrede            100
  
  første             first
  and/en, -et           second
  tredje             third
  fjerde             fourth
  femte              fifth
  sjette             sixth
  syvende             seventh
  ottende             eighth
  niende             ninth
  tiende             tenth
  ellevte             eleventh
  tolvte             twelfth
  trettende            thirteenth
  fjortende            fourteenth
  femtende            fifteenth
  sekstende            sixteenth
  syttende            seventeenth
  attende             seventeenth
  nittende            nineteenth
  tyvende             twentieth
  
  abonnement           subscription
  adresse             address
  ændrede             revised
  afdeling            part, volume
  afhandling           essay
  aftryk             edition
  anmaerkning           note
  år               year
  årbog              yearbook
  årgang             volume
  årlig              annual
  bearbejdet           revised
  bemærkning           note
  bestille            to order
  bestilling           order
  bibliotek            library
  bibliotekar           librarian
  bidrag             contribution
  bilag              supplement
  billigbog            cheap paperback
  bind              volume
  bog               book
  boghandel            bookshop
  boghandler           bookseller
  brev              letter
  brochure            pamphlet
  bytte              exchange
  del               part
  digtning            poetry
  død               died
  eksemplar            copy
  ekspedition           dispatch
  enkelt             single
  enkelthefte           issue
  fjortendags-          fortnightly
  født              born
  følge              series
  forening            society, association
  forestående           forthcoming
  forfatterret          copyright
  forhandlinger          proceedings
  forlag             press, publishing house
  forlagt             published
  formeret            enlarged
  forøget             enlarged
  forord             preface
  forsøg             essay, research
  fortælling           short story
  fortale             preface
  fortsat             continued
  fri               complimentary, free
  gammelt nummer         back number
  gennemset            revised
  genoptryk            offprint, reprint
  granskning           research
  halvårlig            half-yearly
  halvbind            part
  halvmånedlig          fortnightly
  håndskrift           manuscript
  hefte, hæfte			part
  indbundet            bound
  indholdsfortegnelse       index
  indledning           introduction
  kartonneret           in boards
  kvartalsskrift         quarterly, a
  kvartårlig           quarterly
  levering            issue
  månedlig            monthly
  månedsskrift          monthly, a
  medlem             member
  møde              conference
  novelle             short story
  ny               new
  nytryk             reprint
  omarbejdet           revised
  omredigeret           revised
  ophavsret            copyright
  oplag              edition, impression
  optryk             impression, reprint
  ordbog             dictionary
  oversættelse          translation
  oversigt            summary
  planche             plate
  prøveeksemplar         sample
  rabat              discount
  række              series
  redaktion            editing, editorial office
  redaktor            editor
  redigeret            edited
  register            index
  regning             bill
  rettede             corrected
  rettelse            correction
  revideret            revised
  roman              novel
  sælges             is on sale
  særtryk             offprint
  samarbejde           collaboration
  samlede             compiled, collected
  samling             collection
  serie              series, volume
  side              page
  skuespil            play
  småfortælling          short story
  småtryk             pamphlet
  tabel              table
  tale              speech
  tavle              plate, table
  tidsskrift           periodical, review
  til gennemsyn          on approval
  til salf            on sale
  tilfojelse           addition
  tillæg             appendix, supplement
  trykkeri            printer's
  udarbejdet           compiled
  uddragne            selected
  udgave             edition
  udgiver             editor, publisher
  udgivet             edited
  udkomme             come out
  udsolgt             out of stock
  udvalg(et)           committee
  udvalgt             selected
  udveksling           exchange
  udvidet             enlarged
  ugeblad             week
  under trykking         being printed
  utrykt             unpublished
  vedlagt             added
  

Top of Page
URL: http://staff.library.mun.ca/staff/toolbox/lang/danish.htm
Last revised: 26 April 2003
Revised by: Charley Pennell